PUSAT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 

 * Bagi no. sambungan, sila dail 03-5163 4000 diikuti dengan no. sambungan yang berkenaan.

 

    NAMA E-MEL NO. TELEFON
         
       
  TS. DR. HAJAH WAN ROSEMEHAH BINTI WAN OMAR This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1297
  KETUA PUSAT PENYELIDIKAN, INOVASI     
  DAN KOMERSIAL    
       
         
       
  DR. NOREEN BINTI KAMARUDIN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1248
  PENYELARAS DANA    
       
       
         
       
  TS. DR. NORANI BINTI ABD KARIM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1222
  PENYELARAS PROJEK PSA    
       
       
         
       
  DR. MOHD SHAHROM BIN ISMAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1140
  PENYELARAS KOMERSIAL    
       
       
         
       
  DALIELA BINTI ISHAMUDDIN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1217
  PENYELARAS INOVASI DAN KIK    
       
       
         
       
  DR. CHE ZAWIYAH BINTI CHE HASAN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  PENYELARAS INOVASI DAN KIK    
       
       
         
       
  DR. NORASIAH BINTI MUHAMMAD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1241
  PENYELARAS PENYELIDIKAN    
       
       
         
       
  DR. MURUGADAS A/L RAMDAS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1187
  PENYELARAS DATA    
       
       
         
       
  RABEAH ADAWIYAH BINTI HASHIM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1224
  PENYELARAS PENERBITAM ILMIAH    
       
       
         
       
  NOR AZMIN BINTI MOHAMED SALLEH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ext 1172
  PENYELARAS HARTA INTELEK