JADUAL WAKTU KELAS MENGIKUT JABATAN

 

 

     JADUAL WAKTU JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

            ◊  JADUAL KELAS DPB SESI II 2023/2024

            ◊  JADUAL KELAS DKA SESI II 2023/2024

            ◊  JADUAL KELAS DBK SESI II 2023/2024

            ◊  JADUAL KELAS BFM SESI II 2023/2024

     

      JADUAL WAKTU JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

            ◊  JADUAL KELAS DEU SESI II 2023/2024

            ◊  JADUAL KELAS DJK SESI II 2023/2024

            ◊  JADUAL KELAS DEP SESI II 2023/2024

            ◊  JADUAL KELAS BEU SESI II 2023/2024

   

     JADUAL WAKTU JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

           ◊  JADUAL KELAS DKM SESI II 2023/2024

           ◊  JADUAL KELAS DMP SESI II 2023/2024

           ◊  JADUAL KELAS KMK DAN KJA SESI II 2023//2024

          

     JADUAL WAKTU JABATAN PERDAGANGAN

           ◊  JADUAL KELAS DIN SESI II 2023/2024

           ◊  JADUAL KELAS DPR SESI II 2023/2024

           ◊  JADUAL KELAS DP SESI II 2023/2024

           ◊  JADUAL KELAS DPM SESI II 2023/2024