PEPERIKSAAN

Unit Peperiksaan bertanggungjawab terhadap segala aktiviti berkaitan peperiksaan akhir semester di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) bertanggungjawab terhadap segala aktiviti berhubung peperiksaan akhir di politeknik mengikut peruntukan dan garis panduan seperti yang terkandung di dalam  Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Jawatankuasa Peperiksaan PSA terdiri daripada Pengarah (Pengerusi), Timbalan Pengarah Akademik, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar, Ketua Unit Peperiksaan (Setiausaha), Ketua-ketua Jabatan Akademik dan  Sokongan serta pegawai yang dilantik oleh Pengarah.