PERMOHONAN RAYUAN KAMSIS SESI 1 2024/2025

 

  • Dimaklumkan bahawa permohonan rayuan menduduki kamsis Sesi I: 2024/2025, akan dibuka kepada semua pelajar perempuan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sahaja. Manakala bagi pelajar lelaki, permohonan rayuan boleh dibuat, namun keputusan rayuan akan dimaklumkan selepas Minggu Suai Kenal pelajar semester 1 dan bergantung kepada kekosongan bilik yang ada.

 

  • Permohonan hendaklah dibuat secara rasmi dengan memuat turun dan mengisi borang yang tersedia di Portal PSA. Tarikh akhir penghantaran permohonan rayuan adalah pada 31 Mei 2024 sebelum jam 5.00 petang bertempat di Pejabat Pengurusan Kolej Kediaman PSA.

 

  • Borang permohonan rayuan menduduki kamsis K7-PK-03 (L1) perlu diisi lengkap. Pelajar yang memohon perlu memastikan bahawa semua maklumat dan dokumen berikut telah dilengkapkan dan disertakan dalam permohonan:

 

SATU (1) keping gambar berukuran pasport.

 

Salinan Slip Gaji (Bapa dan Ibu/Penjaga) yang dipalang dan ditulis "Kegunaan Rayuan Kamsis sahaja". Bagi (Bapa dan Ibu/Penjaga) yang bekerja sendiri pengesahan pendapatan diperlukan samaada daripada Penghulu, Ketua Kampung, Imam, Pengerusi Jawatankuasa Penduduk Taman, JKKK, atau Ketua Jabatan masing-masing.

 

- Sekiranya (Bapa dan Ibu/Penjaga) pelajar tidak mempunyai slip gaji, pelajar hendaklah mengisiBorang Pengesahan Pendapatan dan mendapatkan kelulusan daripada Penghulu, Ketua Kampung, Imam, Pengerusi Jawatankuasa Penduduk Taman, JKKK Ketua Jabatan/Penasihat Akademik masing-masing.

 

- Pastikan semua bahagian dalam Borang Permohonan Rayuan Menduduki Kamsis diisi dengan lengkap. Kegagalan mematuhi arahanini akan mengakibatkan Borang Permohonan Rayuan Menduduki Kamsis tidak diproses. Keputusan rasmi akan diumumkan melalui laman Web PSA.

 

Lampiran

i . Memo Rayuan Kamsis Bil. 1/2025

ii. Borang Permohonan Rayuan Kamsis.

iii. Borang Pengesahan Pendapatan.